Lasarettsbacken

Detta projekt bidrar till att tillskapa 157 smålägenheter. Den befintliga bostadsdelen i höghuset bevaras så mycket som möjligt samtidigt som det anpassas till dagens krav. Huset byggs till med gavellägenheter i norra änden. Den låga undervisningsdelen rivs ovan mark medan källarplanen i två våningar behålls. Bruttoarea ombyggnad ca 6 440 m2 och nybyggnad ca 5 530 m2.

PROJEKTTYP

– Om- och nybyggnad

ENTREPRENADFORM

– Samverkan

BYGGSTATUS

– Pågående

PLATS

– Lasarettsbacken 5

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå