Arbetsmiljö

På OF Bygg värnar vi en god arbetsmiljö för alla anställda. Det är viktigt för oss att alla ska känna sig inkluderade, trygga och säkra, oavsett vilken roll eller position som den anställde har inom företaget. I vår arbetsmiljöpolicy finns tydlig information och riktlinjer kring hur OF Bygg verkar för god arbetsmiljö, men också vad personalen själva kan göra för att bidra till en bra arbetsdag för alla.

En god arbetsmiljö, OF Bygg

Ingen diskriminering

För oss är det en självklarhet att våra anställda ska ha precis samma förutsättningar, oberoende av kön, läggning, etnicitet, social bakgrund eller fysiska förmågor. Vi tillåter ingen diskriminering eller kränkande särbehandling på våra arbetsplatser och vi verkar proaktivt för att motverka att sådant beteende uppstår.

Säkra arbetsplatser

Oavsett vilken typ av arbetsplats som vår personal befinner sig på är det av yttersta vikt att alla har rätt förutsättningar för att kunna känna sig trygga och säkra gällande arbetskläder, skyddsutrustning, verktyg och kunskaper. Vi håller samtliga anställda med rätt utrustning och utbildar fortlöpande i säker hantering av alla moment och verktyg som förekommer på våra arbetsplatser.

Förebyggande åtgärder, OF Bygg

Förebyggande åtgärder

En betydande del i vår arbetsmiljöpolicy handlar också om att arbeta proaktivt för att förebygga skador och ohälsa bland våra medarbetare. Vi erbjuder bland annat vår personal regelbundna hälsoundersökningar, förmånliga priser på exempelvis träningsabonnemang samt besök hos naprapat eller olika typer av rehabiliterande åtgärder.

Schyssta arbetsvillkor, OF Bygg

Schyssta arbetsvillkor

På OF Bygg har vi kollektivavtal och värdesätter bra arbetsvillkor för våra anställda. Utöver vårt inkluderande arbete som främjar mångfald hjälper vi även unga människor in på arbetsmarknaden genom exempelvis APL-platser, som ofta kan leda till en fast anställning. Vi arbetar också för att alla på OF Bygg ska ha samma möjlighet att lyfta förbättringsförslag i både stort och smått.

Schyssta arbetsvillkor

På OF Bygg har vi kollektivavtal och värdesätter bra arbetsvillkor för våra anställda. Utöver vårt inkluderande arbete som främjar mångfald hjälper vi även unga människor in på arbetsmarknaden genom exempelvis APL-platser, som ofta kan leda till en fast anställning. Vi arbetar också för att alla på OF Bygg ska ha samma möjlighet att lyfta förbättringsförslag i både stort och smått.

Schyssta arbetsvillkor, OF Bygg

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå