Om OF Bygg

Lokalproducerat är vår filosofi

Vi är ett modernt lokalt byggföretag som varit med och skapat Umeås stadsbild i mer än 80 år.

Vi står för lokalkännedom, pålitlighet, hög kvalitet, ett brett kontaktnät samt kompetenta medarbetare. Företaget består av tre samverkande delar: OF ByggOF Byggservice och OF Maskin, där entreprenadverksamheten dominerar genom OF Bygg. Vi är idag 120 anställda och omsätter runt 400 miljoner.

Vår filosofi är att vara en stark lokal byggare som utför uppdragen främst med egen personal. Devisen Lokalproducerat har blivit synonym med OF Bygg. Vi har stolta traditioner, samtidigt står långsiktig utveckling i fokus.. Vår förmåga till anpassning och förnyelse har gjort oss till ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå.

Mer om vad vi bygger och till vem

OF Bygg utför både små och stora entreprenader. En lista med vårt bidrag till Umeås stadsbild kan göras lång. Vi bygger skolor och sjukhus, kommersiella byggnader och bostäder i egen regi.

Vi började bygga Umeå redan 1937 …och vi fortsätter oförtrutet

För att vi ska kunna bygga med vett har vi skapat ”VETT” med hjälp av våra värdeord

VI-KÄNSLA

– VI VINNER OCH FÖRLORAR SOM ETT LAG

ENGAGEMANG

– OF HAR DE MEST ENGAGERADE MEDARBETARNA

TROVÄRDIGA

– VI STÅR FÖR DET VI GÖR OCH HÅLLER DET VI LOVAR

TRYGGA

– OF ÄR EN TRYGG OCH LÅNGSIKTIG PARTNER

Vi började bygga Umeå redan 1937

Samma korridor, samma fikarum, samma trappa, det är här vi fattar de snabba besluten. Vi är idag 120 anställda och omsätter runt 400 miljoner. Det är trivseln, viljan och den höga kompetensen som gör att vi lyckats så bra i Umeå. Så länge.

Läs mer om hur vi hjälpt till att bygga Umeå nedanför.

Vårt ansvar, OF Bygg

Vårt ansvar

Vi på OF Bygg har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska bidra till ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. I vårt arbete med hållbarhet är ”Lokalproducerat” ett viktigt ord.

Vårt ansvar

Vi på OF Bygg har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska bidra till ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. I vårt arbete med hållbarhet är ”Lokalproducerat” ett viktigt ord.

Vårt ansvar, OF Bygg

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå