Vårt ansvar

På OF Bygg anser vi att vi alla gemensamt bär ansvar för att verka för en hållbar utveckling. För oss betyder det bland annat att vi ska bidra till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Miljö, hållbarhet och kvalitet

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är något som vi arbetar både proaktivt och aktivt med för att säkerställa att vi gör vårt yttersta när det kommer till minskad resursanvändning, återvinning och återbruk, energieffektivisering och många andra åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi håller en stark strävan mot kvalitetsdrivet arbete där kvalitet är vägledande i allt vi gör på OF Bygg. Vi är också certifierade enligt ISO 9001, som är en standard för kvalitetsledning i ett företag eller en organisation.

Miljö, hållbarhet och kvalitet

Arbetsmiljö

Inom OF Bygg värnar vi en bra arbetsmiljö där våra medarbetare kan känna sig trygga, säkra och fria från diskriminering eller kränkande särbehandling. Vi arbetar för schyssta arbetsvillkor och erbjuder vår personal goda möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter och regelbundna hälsokontroller. I led mot inkluderande mångfald hjälper vi också till att skapa tillfällen för unga människor in på arbetsmarknaden genom exempelvis APL-platser.

Arbetsmiljö

Inom OF Bygg värnar vi en bra arbetsmiljö där våra medarbetare kan känna sig trygga, säkra och fria från diskriminering eller kränkande särbehandling. Vi arbetar för schyssta arbetsvillkor och erbjuder vår personal goda möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter och regelbundna hälsokontroller. I led mot inkluderande mångfald hjälper vi också till att skapa tillfällen för unga människor in på arbetsmarknaden genom exempelvis APL-platser.

Lokalproducerat

Vi använder oss ofta av ordet lokalproducerat i vår kommunikation och vår vardag, och för oss innebär det att vi i första hand utför våra uppdrag med egen personal. Det gör att vi dels kan hålla en god utveckling bland våra anställda, dels att vi kan utveckla oss som företag. Det ligger också i vår strävan efter att gynna den lokala marknaden och att i sin tur öka andelen lokala byggmaterial.

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå