Referensprojekt

Några exempel på projekt vi arbetat med.
Där alla på ett eller annat sätt bidragit till ett mer levande Norrland.
Byggt för att hålla i generationer.

Kv. Begonian

Nyproduktion bostadsrätter

COOP Tomtebo

Livsmedelsbutik

Akademiska Hus – MBC

Om- och tillbyggnad

Älvtået

Radhus & Parhus

OKQ8

drivmedelsstation

LOGEN

Påbyggnad hyreshus

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Bygg AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.