Audihuset

Objektet avser nybyggnad av butik och verkstad inklusive kontorslokaler på Sandbäckens Handelsplats. Här finns en total yta av ca 3334 m2 bruttoarea varav bland annat bilhall, verkstad, kontorslokaler, förrådsutrymmen, teknikrum, sidobyggnader som biltvätthall, garage, karantänplats för bil, skärmtak, fundament för pyloner mm.

PROJEKTTYP

– Nyproduktion

ENTREPRENADFORM

– Samverkan

BYGGSTATUS

– Genomförd

PLATS

– Sandbäcksvägen (Sandbäckens nya handelsområde)

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå