Entreprenad

Framgångsrika byggentreprenader handlar om att skapa trygghet & förtroende

Vi utför de stora entreprenaderna. Både egna projekt och andras, i Umeå med omnejd. Det är vår förmåga till anpassning och förnyelse som gjort oss till ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå

Ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå

Som både lokalt och lokalägt företag har vi nätverk och kunskaper om regionen som är ovärderliga. Det gäller att ha både visioner och kunskap om den lokala marknaden för att bygga rätt, till rätt pris.

Vi har kunskapen, erfarenheten och det lokala nätverket, det ger trygghet i en snabb och effektiv process.

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Bygg AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.