Entreprenad

Framgångsrika byggentreprenader handlar om att skapa trygghet & förtroende

Vi utför de stora entreprenaderna. Både egna projekt och andras, i Umeå med omnejd. Det är vår förmåga till anpassning och förnyelse som gjort oss till ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå

Ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå

Som både lokalt och lokalägt företag har vi nätverk och kunskaper om regionen som är ovärderliga. Det gäller att ha både visioner och kunskap om den lokala marknaden för att bygga rätt, till rätt pris.

Vi har kunskapen, erfarenheten och det lokala nätverket, det ger trygghet i en snabb och effektiv process.

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå