Kvalité, miljö och arbetsmiljö

Vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vi på OF Bygg har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska bidra till ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

I vårt arbete med hållbarhet är ”Lokalproducerat” ett viktigt ord. Med lokalproducerat menar vi att, inom befintlig kompetens, i första hand utföra uppdrag med egen personal, för att utveckla alla anställda och OF Bygg. Resurserna ska stanna i Umeå! Vår strävan är även att gynna den lokala marknaden för att öka andelen lokala byggmaterial.

Vi vill också vara med att utveckla vår bransch. Vi vet att byggsektorn står för stor miljöpåverkan främst i form av energi- och resursförbrukning samtidigt som den påverkar människors vardag och vårt lokalsamhälle både på kort och lång sikt.

Ladda ner en PDF om vårt arbete med de globala hållbarhetsmålen här.

Veksamhetspolicy

För att tydliggöra hur vi ska förhålla oss har vi en verksamhetspolicy som vägledning. Den gäller för alla som arbetar inom eller på uppdrag av oss och är grunden för allt vårt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Målet är att varje genomfört byggprojekt ska vara en god referens för såväl vårt företag som vår medverkan till hållbar utveckling.

Ladda ner vår verksamhetspolicy.

Vi är certifierade enligt
ISO 14001 ISO 9001

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Bygg AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.