Vårt ansvar

På OF Bygg anser vi att vi alla gemensamt bär ansvar för att verka för en hållbar utveckling. För oss betyder det bland annat att vi ska bidra till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Miljö, hållbarhet och kvalitet

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är något som vi arbetar både proaktivt och aktivt med för att säkerställa att vi gör vårt yttersta när det kommer till minskad resursanvändning, återvinning och återbruk, energieffektivisering och många andra åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi strävar målinriktat mot kvalitetsdrivet arbete där kvalitet är vägledande i allt vi gör på OF Bygg. Vi är också certifierade enligt ISO 9001, som är en standard för kvalitetsledning i ett företag eller en organisation.

Miljö, hållbarhet och kvalitet

Arbetsmiljö

Inom OF Bygg värnar vi en bra arbetsmiljö där våra medarbetare kan känna sig trygga, säkra och fria från diskriminering eller kränkande särbehandling. Vi arbetar för schyssta arbetsvillkor och erbjuder vår personal goda möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter och regelbundna hälsokontroller. Genom att skapa en arbetskultur som tar vara på medarbetarnas perspektiv och som inkluderar allas olika egenskaper och erfarenheter strävar vi mot ökad jämställdhet och mångfald.

Arbetsmiljö

Inom OF Bygg värnar vi en bra arbetsmiljö där våra medarbetare kan känna sig trygga, säkra och fria från diskriminering eller kränkande särbehandling. Vi arbetar för schyssta arbetsvillkor och erbjuder vår personal goda möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter och regelbundna hälsokontroller. Genom att skapa en arbetskultur som tar vara på medarbetarnas perspektiv och som inkluderar allas olika egenskaper och erfarenheter strävar vi mot ökad jämställdhet och mångfald.

Lokalproducerat

Vi använder oss ofta av ordet lokalproducerat i vår kommunikation och i vår vardag vilket för oss innebär att vi i första hand utför våra uppdrag med egen personal. Det medför att vi kan hålla en god utveckling bland våra anställda samtidigt som vi utvecklas som företag. Vi strävar även efter att gynna den lokala marknaden och att öka tillgången på lokalt byggmaterial.

090 - 17 52 30

Öppet: 07.30 - 16.30

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå