Glöd

Glöd

Glöd Projektet avser nybyggnation av 69 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätter. Lägenheterna är fördelade på 2 st hus med 5 bostadsvåningar. Kontakta oss Se bild på projektet Tillbaka till alla projekt PROJEKTTYP – Nybyggnation ENTREPRENADFORM –...
Berghemsskolan

Berghemsskolan

Berghemsskolan Nybyggnad av skollokaler åt Umeå kommun med hybridstomme i trä och betong. Kontakta oss Se bild på projektet Tillbaka till alla projekt PROJEKTTYP – Nybyggnad skola ENTREPRENADFORM – Totalentreprenad BYGGSTATUS – Pågående PLATS –...
Sockenmagasinet

Sockenmagasinet

Sockenmagasinet Nyproduktion av hyresrättslägenheter i Vindeln. Vindelnbostäder AB avser för att möta ett behov av hyresrättslägenheter i Vindelns genom att bygga 23 hyreslägenheter inklusive carport och miljöhus på fastigheten. Kontakta oss Se bild på projektet...
Kungsgården

Kungsgården

Kungsgården Nybyggnad av förskola i två plan med tillhörande produktionskök samt rivning befintlig förskola. Total bruttoarea ca 2 130 m². Projektet utförs i två etapper. Kontakta oss Se bild på projektet Tillbaka till alla projekt PROJEKTTYP – Nyproduktion...
Lasarettsbacken

Lasarettsbacken

Lasarettsbacken Detta projekt bidrar till att tillskapa 157 smålägenheter. Den befintliga bostadsdelen i höghuset bevaras så mycket som möjligt samtidigt som det anpassas till dagens krav. Huset byggs till med gavellägenheter i norra änden. Den låga undervisningsdelen...